Grundejerforeningen Thyrashøj

Dialog grundejerne imellem

Skrevet af Helle , d. 26-02-2015

Vi glemte at skrive :
Det er i Rejsestalden denne gang

E-mail:

Skrevet af Lykke Verup, d. 25-02-2015

Ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thyrahøj.

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling tirsdag d 7/4-15, kl 18.30-19.30.

Da de to tilbageværende medlemmer af bestyrelsen, på baggrund af den ordinære generalforsamling, ikke længere ønsker at fortsætte, vil det eneste punkt til behandling være følgende:

1) valg af ny bestyrelse.

Vi har været i kontakt med kommunen, som kan oplyse at der skal være mindst tre medlemmer af bestyrelsen.
Kan der ikke væges tre, vil driften af foreningen overgå til en advokat.

Med venlig hilsen Helle og Lykke.

Skrevet af Kenny, d. 17-02-2015

Hej alle
vi holder rejsegilde på marksvIngen 5.
og alle er velkommen til en vand og en pølse kl 15. fredag den 20.2

Mvh Kenny og cæcilie

Skrevet af Britta Busch, d. 08-02-2015

Kære Grundejere.
Desværre var jeg på ferie til Grundejerforeningens Generalforsamling, ærgerligt, ærgerligt ! For hvad kommer jeg hjem og hører, hele bestyrelsen går af, fordi en person i Grundejerforeningen bl.a. truer undertegnede med retssag og hvad ved jeg. Og tænke sig en hel grundejerforening lader sig styre af en person der kan en masse paragraffer og som for øvrigt selv gør hvad der passer ham. Som ikke gider køre på genbrug med sit haveaffald, men brænder det af så naboerne må finde sig i røgen fra hans havebål, altid er en kværulant , aldrig kommer med noget positivt, aldrig deltager i nogle sociale arrangementer i grundejerforeningen. Vor herre bevares ! Vi har i bestyrelsen brugt så meget fritid på bestyrelsesarbejde, på at få en god og social grundejerforening til gavn for alles bedste, og så sidder bestyrelsen og bliver svinet til på generalforsamlingen af en sommerhusgrundejer der i øvrigt er her yderst sjældent . Det er takken !!!!!!
Jeg vil opfordre alle til at møde op til den kommende ekstraordinære generalforsamling og der igennem vise at en person ikke skal ødelægge det for alle andre og tilkendegive at vi er en demokratisk forening og at vi ikke lader os diktere at en persons egoistiske synspunkter.
Med venlig hilsen.
Britta Busch.

Skrevet af Lone og Mogens, d. 06-02-2015

Hej,
Vi vil ikke påstå, at jeg har læst nedenstående skabelon fra Skive godt igennem og taget stilling, men det kan måske være et godt udgangspunkt for en revision af vores vedtægter.
Vi kunne tænke os, at det præciseres i indkaldelse til generalforsamling, at bestyrelsen fremover udelukkende tager sig af aktiviter omkring de 4 stikvejes vedligeholdelse.
Det kan ikke længere være vores grundejerforenings opgave, at stå for alt omkring Svanemosevej, nu så mange parceller udenfor foreningen også har vejret. Da alle med vejret, skal betale til vedligeholdelse af Svanemosevej, kunne Arne Larsen, som ejer vejen, stå for at oprette et vejlaug, som overtager opkrævning af vejbidrag hos de enkelte medlemmer af lauget, Jeg mener endda, at kommune kan forestå selve opkrævningen til vejlauget.
Dette ville lette bestyrelsens arbejde væsentligt og i så fald, burde 3 bestyrelsesmedlemmer incl. formand og kasserer være tilstrækkeligt!
Endelig skal bestyrelsen kunne uddelegere opgaver til bearbejdelse i et udvalg bestående af entusiastiske medlemmer og et bestyrelsesmedlem –stadig kun veje og evt. andre fæles interesser. F.eks. et udvalg der arrangerer fastelavnsfester! Det er synd for sammenhold og børn, at denne fest skal bortfalde.
Dette er nogle hurtige tanker, som vi har gjort os efter ingen meldte sig til bestyrelsen. På den måde, kan vores forrening måske igen blive ramme om en god stemning blandt foreningens medlemmer.
Venlige hilsener til alle medlemmer af foreningen fra Lone og Mogens, Marksvinget 11, 3630 Jægerspris

www.skive.dk/media/5517/skabelon.doc

Skrevet af Lykke og Helle, d. 05-02-2015

Da bestyrelsen på nuværende tidspunkt, desværre kun består af to medlemmer, har vi valgt at aflyse foreningens fastelavns arrangement.

Skrevet af Anne Brieghel-Müller, d. 22-01-2015

Er det ikke en "privat fællesvej i landzone"? Det synes jeg, vi før har fået oplyst.

Skrevet af Morten Ulrik Mathiesen, d. 22-01-2015

jf.Frederikssund Kommune digitale kort
er svanemosevej en privat fællesvej og
ikke en markvej.
Der kom jeg vist til at skyde mig selv i
foden

Skrevet af Morten Ulrik Mathiesen - Fyrrebakken 6, d. 19-01-2015

En kort kommentar til Lone og Mogens´s indlæg:
Jeg mener at der er tale om en markvej og ikke en fælles privatvej.
Markvejen hører, iflg. Tinglysningen ind under Arne Larsens´s mark matrikelnr.:
12 a og 10 c Neder Dråby by, Dråby.
Hvad angår økonomien, så kan ingen spå om fremtiden, eller vide hvad det koster eller hvor mange beboere der vil være til at betale regningen for udbedringen når det bliver nødvendigt.
Umiddelbart mener jeg ikke, at vi i grundejerforeningen har vedligeholdelsespligten over markvejen, men vi har i alle årerne udbedret den i alles interesse.

Skrevet af Lonni Tyrrell, d. 19-01-2015

Husk at give tilbagemeldning på
om I kommer til Generalforsamlingen.
Vi håber at se rigtig mange medlemmer.

Skrevet af Lone og Mogens, d. 18-01-2015

Asfalt- eller grusbelægning.
Vi har nogle spørgsmål til fremtidig vedligeholdelse og økonomi.
1. Hvad er status på for Svanemosevej?
Private fællesveje er veje, der bruges af flere ejendomme og er åbne for offentlig trafik.
2. Ligger vejen i land- eller byzone?
I landzone
På landet er det de vejberettigede, der skal vedligeholde vejen.
I byzone
I byområder er det ejerne af de grunde, der grænser op til den private fællesvej, som er ansvarlige for vejens vedligeholdelse.
3. Hvad er status på for foreningens 4 stikveje.
4. Ligger vejene i land- eller byzone?
Såfremt det er en privat fællesvej i by- eller landzone kan man på
http://www.bolius.dk/hvad-er-en-privat-faellesvej-16048/
læse om reglerne for en sådan vejs vedligeholdelse.
De med kursiv markerede tekster er kopier derfra.
Da vi har hørt, at bestyrelsen har fået oplyst, at det er en privat fællesvej, har brugerne i forhold til ovenstående hjemmeside pligt til vedligeholdelse m.v. af vejen.
Såfremt grundejerforeningens medlemmer således har vejret og vedligeholdelsespligt sammen med øvrige brugere, vil det efter vor mening være relevant med en aftale med disse før generalforsamling kan tage stilling til spørgsmålet om asfalt- eller nuværende belægning.
Meget afgørende herfor er naturligvis også et realistisk langtidsbudget for de fremtidige omkostninger til vedligeholdelsen.
Vi håber, at bestyrelsen vil besvare disse spørgsmål - Gerne her på Bloggen.
I øvrigt er vi glade for, at flere allerede har givet deres kommentarer til spørgsmålet, uanset om I enige med os, eller giver udtryk for en anden holdning.
Vi kan bakke op om Annes forslag om en belægning, som de har gode erfaringer med i Sverige, og kan håbe at Morten har ret i, at vi ingen vedligeholdelses pligt har.
Venlige hilsener til alle
Lone og Mogens

Skrevet af Morten Ulrik Mathiesen - Fyrrebakken 6, d. 18-01-2015

Jeg har en del kommentarer til spørgsmålet om asfaltering af Arne Larsen´s vej.

1)
Vejen er Arne´s og derfor ser jeg det umiddelbart som et plus at vi i det hele taget bliver taget med på råd.
Imidlertid burde det alene være de tilstødende matrikler der skulle høres, da det er dem der har de værste "støvgener" fra vejen.
At vi andre kan give vores besyv med er blot en formalitet.
Økonomien ved genetablering af vejen ligger langt ude i fremtiden.
Ude ved Tørslev Hage er der f.eks lavet en OB (overfladebelægning) som ikke er meget bekostelig , og denne er lavet for flere år siden og fungerer upåklageligt.
Når vejen om mange år - mindst 20 år skal udbedres, vil der sikkert være mange nye og bedre produkter som også ville kunne bruges - ovenpå den eksisterende belægning.
Jeg ser det afgjort som et meget fint tilbud fra Arne og mener at det ligeledes vil gavne alle, p.g.a. bedre kørselsforhold for både biler og cyklister, ligesom der vil være mindre støvgener/ubehag for både beboere og gående. Det er ligeledes et medvirkende argument for prisstigninger ved salg.
2)
Arne har ligesom flere af de tilstødende grundejere store gener, og jeg er bekendt med at mange af de tilstødende parceller frem til Fyrrekrogen har så store gener at de vil være interesseret i at sige tak til tilbuddet.
Jeg har haft en snak med formanden for andelsboligforeningen nedenfor vores udstykning og han oplyser at de er mere end taknemmelige, hvis der bliver asfalteret.
Så jeg ser derfor intet til hinder for at om ikke andet, så at der som min. bliver asfalteret fra Svanemosevej og frem til Fyrrekrogen.

Sidst men ikke mindst, så har vi INGEN vedligeholdelsespligt af vejen.

Skrevet af Anne Brieghel-Müller, d. 15-01-2015

Hej,
Jeg vil gerne kommentere Lone og Mogens indlæg om asfalteringsplanerne for Svanemosevej. Mht. til vedligeholdelsesomkostninger af asfaltvejen, så havde vi i bestyrelsen det spørgsmål oppe for en del år siden, jeg gætter på 2006. Den daværende formand for Kignæsbakkens Vejlaug, Jan Preisler, var indkaldt til bestyrelsesmøde for at orientere os om, hvad det kostede at vedligeholde Kignæsbakkens asfalt, og han frarådede asfaltering, for det var et ret skræmmende beløb. Det skyldes, at asfalteringen er af dårlig kvalitet i modsætning til den første del af Kignæsbakken op til svinget ved Kignæsskrænten, som er lagt korrekt af kommunen. Men det er meget dyrt, hvis det skal gøres rigtigt, mon Harder og Arne Larsen vil betale for så stor en gave til os? Min tanke er, at der må være mulighed for at anlægge en grusvej, som man f.eks. har det i de svenske skove, og som kan holde til regnskyl i modsætning til den nuværende vej. Og så er det billigere at vedligeholde---og jo også meget smukkere! Håber mange er enige med mig :-) Anne

Skrevet af Jesper Agentoft, d. 14-01-2015

Hej.
Ang. yousee har jeg talt med kassereren i antenneforeningen (vi arbejder samme sted), han fortæller at yousee overvejer at udvide i området og at vi som forening ikke skal betale for etableringen. Yousee vil dog gerne have et overblik over hvor mange der kunne tænkes at komme på, inden de bruger penge på at udvide nettet.
Jeg ser det som en meget kærkommen mulighed for at vi kan få løftet vores it infrastruktur i området. Især bredbånd vil blive meget bedre. Så jeg opforder til at alle meleder postitivt ud, selvom de ikke tænker at anvende det selv. Det går i hvert fald ikke noget negativt for huspriserne...

Skrevet af Lone og Mogens, d. 22-12-2014

Hej,
Vi har lige været inde på foreningens hjemmeside, og der har vi læst at der på generalforsamling blandt andet skal tages stilling til asfaltering af vejen (Svanemosevej) og et tilbud fra Jægerspris Antenneforening.
Omkring asfaltering, skal vi være forberedt på væsentlig forhøjede vedligeholdelses omkostninger. Stiftelsen ville for eksempel ikke overtage stien fra Strandkøbmanden til Slottet med asfalt på fra militæret. Militæret måtte fjerne asfalten og genetablere stien som den oprindelige grussti. Det vedhæftede billede er fra tekst tv, hvor Brønderslev kommune vil fjerne 4.250 meter med asfalt og erstatte med grus. De har behov for at spare.
Er medlemmerne af Grundejerforeningen Thyrashøj så rige, at de kan påtage sig vedligeholdelse af en asfalteret Svanemosevej. Vi er ikke!
Omkring Jægerspris Antenneforening kan vi allerede nu melde ud, at det bestemt ikke har vores interesse. Vi modtager TV fra Boxer, og har DR kanaler, TV2, TV2 News og TV3Sport1 for kr. 166,- pr. måned. Dette dækker så også de samme programmer i vores 2 sommerhuse i Hvide Sande. Vi har ikke brug for mere, og vi vil derfor ikke betale mere for at se tv i de tre huse. Naturligvis betaler vi også licens til DR. Vi kan naturligvis ikke have noget imod, at andre får indlagt tv fra Antenneforeningen, det må bare ikke være et pålæg til alle medlemmer af grundejerforeningen.
Jeg vil forsøge, at lægge dette på Bloggen, og jeg har endt det til de 4 bestyrelsesmedlemmer, som har en mailadresse på hjemmesiden.
Til slut vil vi ønske alle en rigtig glædelig jul, og et godt og lykkeligt nytår.
Venlig hilsen
Lone og Mogens Bertelsen
Marksvinget 11