Grundejerforeningen Thyrashøj

Bestyrelsesmøder 15

Bestyrelsesmøde den 19. maj 2015

Tilstede; Michael, Ib og Julie (referent) samt Lonni, Britta, Lykke og Helle fra den tidligere bestyrelse

Bestyrelsen - §13, bestå af fem ikke tre medlemmer

- Den tidligere bestyrelse gjorde opmærksom på, at selvom kommunen godkender en bestyrelse på minimum tre medlemmer skal der ifølge foreningens vedtægter §13 være fem medlemmer. Derfor er bestyrelsen valgt på den ekstraordinære generalforsamling den 7. april 2015 ikke gyldig. Der blev talt mange alternativer og til sidst valgt både Lykke og Helle at genindtræde i bestyrelsen. Det blev vurderet OK, at sende en skrivelse omkring tilføjelsen af to bestyrelsesmedlemmer til medlemmerne af grundejerforeningen, da der ikke i vedtægterne er skrevet, at bestyrelsesmedlemmer skal vælges på en generalforsamling. Julie laver skrivelsen til grundejerforeningens medlemmer og alle gennemlæser denne ingen næste bestyrelsesmøde.

Konstituering

- Bestyrelsen valgte efterfølgende følgende konstituering;

Michael – Formand

Julie – Kasserer

Ib, Lykke og Helle – Medlemmer

Overdragelse fra tidligere bestyrelse

- Mappen med oplysninger omkring regnskabet blev overdraget fra Lonni til Julie samtidig blev informationer omkring banken ligeledes overdraget. Adgange i banken skal ændres således, at den forhenværende formand og kasserer ikke længere har adgang. Det aftales, at Michael og Julie aftaler et møde med banken den 1.6 med henblik på ændring af adgangene.

- Mappen fra den tidligere formand Britta blev ligeledes overdraget til den nye formand Michael.

Fremtidigt arbejde

- Der skal fremadrettet arbejdes med vedtægterne, Mogens har fremsendt et link til simplificerede vedtægter. Bestyrelsen vil læse disse, og sammenholde dem med nuværende vedtægter.

- Det kunne være en ide, at nedsætte et vejlaug i samråd med Meransletten.

- Det kunne ligeledes være en ide, at indhente mailadresser på alle beboer i grundejerforeningen da kommunikation i så flad ville blive lettere.