Grundejerforeningen Thyrashøj

Bestyrelsesmøder 2022

Bestyrelsesmøde 02-02-2022

Deltagere: Ketty, Dan, Kenny, Erik og Tina

På bestyrelsesmødet blev generalforsamlingen 2022 planlagt og diverse opgaver fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne. Generalforsamlingen forventes afholdt 16-03-2022 kl. 18.

Udover planlægning af generalforsamling blev der ikke behandlet andre emner.

Næste bestyrelsesmøde aftales efter generalforsamlingen, inklusiv et eventuelt overdragelsesmøde.