Grundejerforeningen Thyrashøj

Standardside

Bestyrelsesmøde 11/9

Referat bestyrelsesmøde den 11.09.2017

  • Referat fra ekstra ordinær generalforsamling godkendt, Lykke ligger på hjemmesiden
  • Opdateret regnskab sendes til bestyrelsesmedlemmerne, Lykke ligger på hjemmesiden til foreningens medlemmer
  • Der arbejdes fortsat på skilteproblematiken taget op på den ekstra ordinære generalforsamling, Helle vil indkalde til bestyrelsesmøde myndighederne har vendt tilbage (formentlig i oktober)
  • Helle har ligeledes taget kontakt til kommunen omkring vejsyn
  • Der arbejdes videre med ideen omkring vejlaug så der forhåbentlig kan fremlægges et forslag til generalforsamlingen

Bestyrelsesmøde d. 19/6

 bestyrelsen mødtes for at drøfte vej. Vi har været i løbende dialog med kommunen der ikke kan hjælpe os videre, før en evt. Vej er etableret. Vi er blevet anbefalet at få et uvildigt bud på vejens tilstand inden evt. Udførelse af vej påbegyndes. Dette vil vi drøfte med medlemmeren på kommende ekstraordinær generalforsamling.

alle ønskes en god sommer.

Bestyrelsesmøde d 30/5-17

Møde i bestyrelsen d 30/5 2017.

Referat;

Bestyrelsen har rettet henvendelse til kommunen, for ved dennes hjælp at få etableret en officiel fordelingsnøgle, til fordeling af udgifter i forbindelse med vej, mellem Thyrashøj og Meransletten.

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling d 29/8 kl 19-20.
Foreløbig eneste punkt er godkendelse af budget 2017.
Bestyrelsen vil endvidere kort redegøre for hvor arbejdet med vejen ligger.

Møde d 14/3

Mødet afholdtes på Fuglebakken 3, med deltagelse af Michael Raagaard og to repræsentanter fra Meranslettens grundejerforening.

vi debaterede vejen, herunder diverse løsninger på fartdæmpende foranstaltninger.

Det aftaltes at meransletten skulle afholde ekstraordinær generalforsamling, for at få afklaret deres øknonomiske bidrag til eventuel etablering af fartdæmbende foranstaltninger.

Når Meransletten har videregivet deres beslutning til bestyrelsen, indkalder denne til ekstraordinær generalforsamling. Med det formål at afklare vejens endelige udformning, samt godkendelse af foreningens budget for 2017.

Møde 9/4

Møde i bestyrelsen 9/4-17.
Mødets formål: drøftelse af det videre arbejde med Svanemosevej.
Gf Meransletten er igang med at etablerer kontakt til Michael Harder, for at få gang i en dialog i forhold til etablering af asfaltvej.
Dette er ikke lykkedes endnu. Vi vurdere det derfor ikke formålstjenesteligt at, planlægge ekstraordinær generalforsamling før vi ved yderligere.
Info følger.

Møde d 15/11.

Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Thyrashøj d 15/11-17.
Bestyrelsen mødtes for at planlægge generalforsamling 2018.
Foreningen bliver snarest informeret om tid og sted for generalforsamlingen.