Grundejerforeningen Thyrashøj

Dialog grundejerne imellem

Skrevet af Tina Andersen, d. 14-09-2020

Kære alle
Husk at tilmelde jer generalforsamlingen på lørdag 19.9 eller alternativt fremsende en fuldmagt
Mvh bestyrelsen

Skrevet af Tina Andersen, d. 13-04-2020

Kære alle,

På grund af den nuværende situation og forsamlingsforbuddet må vi udskyde generalforsamlingen indtil videre. Vi vender tilbage med en ny dato, så snart det er muligt/tilladt at samles mere end 10 personer.

Pas godt på hinanden - vi ses derude på behørig afstand

Mange venlige hilsner fra

Bestyrelsen (Erik, Ketty, Dan, Kenny og Tina)

Skrevet af Tina Andersen, d. 05-04-2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling samt frokost i Thyrashøj Grundejerforening søndag d. 26. april 2020 kl. 11:00 i Rejsestalden, Hovedgaden 29A i Jægerspris


Der vil efter generalforsamlingen blive serveret frokost, øl og vand. Af hensyn til bestilling af forplejning beder vi om en tilbagemelding på deltagelse senest d. 20-04-2020 på mail: attinaandersen@gmail.com.
Vi håber, at I vil møde talstærkt op og nyde dagen i selskab med jeres naboer.
Bemærk at generalforsamlingen kan blive aflyst, hvis det nuværende forsamlingsforbud forlænges. Aflysning vil blive annonceret på foreningens hjemmeside: www.thyrashoj.dk – så hold øje med den. Hvis generalforsamlingen må aflyses, vil vi indkalde til en ny, så snart dette er muligt. I vil få en ny indkaldelse, dog uden de bilag der er medlagt denne indkaldelse.
Mvh
Bestyrelsen
Erik, Ketty, Dan, Kenny og Tina

Skrevet af Tina Andersen, d. 05-04-2020

Ordinær generalforsamlings dagsorden 26-04-2020 kl. 11:00
1. Valg af dirigent
2. Protokol opråb
3. Bestyrelsens beretning. Beretningen er vedlagt.
4. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab til godkendelse og fremsætter forslag til budget, herunder forslag til fastlæggelse af årskontingent og eventuelle andre ydelse. Regnskab 2019 samt budget 2020 er vedlagt.
5. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmer. Forslag om vedtægtsændringer fra 1 medlem og forslag fra bestyrelsen er vedlagt.
6. Valg af bestyrelse. Ketty, Dan og Erik er på valg og modtager genvalg.
7. Valg af revisor
8. Eventuelt.

Bemærk I får selvfølgelig materialet enten i jeres postkasse eller tilsendt

Skrevet af Morten Ulrik Mathiesen, d. 19-01-2020

Efter en gennemgang af vores servitutter inde på tinglysning.dk har jeg bemærket at vores forening er delt i 2. Næsten alle på Fyrrebakken og Fyrrekrogen er naturbeskyttet. Fuglebakken og Marksvinget er stort set ikke naturbeskyttet. Bestyrelsen er informeret herom. Grundet en nabo's upassende adfærd vælger jeg ikke at gå videre med sagen - det havde været mere passende at benytte sin stemmeret, såfremt jeg havde stillet et forslag.

Skrevet af Ketty Kolkur, d. 20-06-2019

Jeg har sakset dette fra " Foreningen til bevarelse af natur og historie ved Kignæsbakken."

Afgørelse fra Miljø- og fødevareklagenævnet

I oktober 2018 klagede Danmarks Naturfredningsforening og vi over dispensationen fra Frederikssund Kommune til at udstykke sommerhus-grunde på Solmarken, fordi de to nordligste grunde ligger inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen omkring den “gamle” hulvej.

I dag er der så kommet en afgørelse i sagen, og vi har igen fået medhold i vores klage: Klagenævnet har ophævet kommunens dispensation!

Baggrunden er lidt kringlet. Selve udstykningen er nemlig ok, fordi Frederikssund Kommune i deres dispensation tydeligt har gjort opmærksom på, at der ikke er givet dispensation til byggeri eller beplatning – og at ejerne derfor ikke kunne have forventninger om at kunne bygge.

Så udstykning er i orden, men byggeri inden for fortidsminde-beskyttelseslinjen kan ikke lade sig gøre.

Der kan således ikke bygges sommerhuse på de to nordligste grunde!

Skrevet af Ketty Kolkur, d. 19-06-2019

Som I måske er orienteret om har Planklagenævnet den 28 marts 2019 truffet afgørelser vedr. dispensationerne fra lokalplan 76.
I kan se afgørelserne på Planklagenævnets hjemmeside under "afgørelser". Sagsnummer har jeg anført herunder.

Afgørelse i klagesag om Frederikssund Kommunes dispensation fra lokalplan til udstykning af sommerhusgrunde på [vejnavn1], Jægerspris
18/08866, 18/09694 og 18/08865

Afgørelse i klagesag om Frederikssund Kommunes dispensation fra lokalplan til udstykning af sommerhusgrunde på [vejnavn1], Jægerspris
18/08792, 18/08793, 18/09696

Skrevet af Ketty Kolkur, d. 07-06-2019

Der er ny besked om Svanemosevej på "Vej ny".

Venlig hilsen
Ketty

Skrevet af Helle, d. 02-06-2019

Er der noget nyt om Svanemosevej ?? Fordelingsnøgle, stikvejene , grøfter osv.
MVH
Helle Andersen

E-mail:

Hjemmeside:

Skrevet af Michael Berthelsen, d. 19-03-2019

Det man kan spørge sig selv om er, om de ændringer der er sket i årenes løb, er ændringer der falder inden for de regler og servitutter der er/var. Nu har jeg det ikke sort på hvidt, men da jeg flyttede ind for mere end 30 år siden, fik jeg at vide, at der var "naturgrundsservitutter". Vi måtte ikke sætte hegn op fordi dyrene skulle kunne bevæge sig frit, vi måtte ikke plante frugttræer og blomster der kunne brede sig ind i skoven, vi behøvede ikke slå græsset. Vi skulle have træhuse i jordfarver m.m. Jeg ved som sagt ikke om disse ting gælder, men måske var det en opgave for bestyrelsen, at gå området igennem med reglerne i hånden og få styr på tingene. Der er unægtelig ikke mange fyrretræer tilbage på Fyrrebakken. Ligesom Morten savner jeg da også "mit hus i skoven". Af samme grund er min grund "vild med vilje".

Skrevet af Morten Ulrik Mathiesen, d. 08-03-2019

Tak Michael for indlæg d.03-03-2019
hvis vi ser bort fra katten. Så kan jeg ikke sige
andet end at du har fuldstændig ret.

Skrevet af Monika Hessel Jakobsen, d. 08-03-2019

Nogen er glad for katte andre kan ikke holde dem ud. Sådan er vi forskellige.
Mark- og Vejfredsloven blev ændret 1. Juli 2014 og siger at dem som indfanger en strejfende kat på egen grund skal hurtigst og senest inden for 24 timer kontakte ejeren!
De må ikke bare fjernes, hvad der så menes med det??
Vedr. naturen her i området må man nok erkende, at tiden heller ikke stå stille her.
Det der var sommerhus området for 30 år siden er nu ved at være en del af Jægerspris

Skrevet af Michael Berthelsen, d. 05-03-2019

Nu vi snakker om de vilde dyr.
Jeg ved ikke, om nogen af jer har bemærket, at lige nu har vi rigtig mange frøer og tudser på vores grusveje. De er lige stået ud af deres hi, og skal i gang med at parre sig. Fordi vi ikke har vejbelysning, tror jeg vores område er særlig attraktivt for disse padder, og når det regner har de en fest. Hvad vil anlægsarbejdet med grøfter og faskiner betyde for den del af vores dyreliv, som vi tilsyneladende stadig har i en pæn mængde ?.

Skrevet af Michael Berthelsen, d. 03-03-2019

Reaktion på morten Mathiesens indlæg:
At dyrelivet forsvinder for øjnene af dig, som du skriver, skyldes ikke at der i ny og næ strejfer en kat eller en høne igennem din have. Forklaringen ligger i, at vores område i dag har karakter af villahaver plejet til døde af græsslåmaskiner. Din egen have inc. Vi havde engang naturgrundsservitutter som forbød os at sætte hegn op, her ligger endnu en stor grund af skylden for dyrenes udebliven. Jeg har i min have masser af dyreliv, selvom jeg har kat. Rådyrene sover i det høje græs selv i dagslys. Så kør din græsslåmaskine på genbrugspladsen hvis du vil have dyrene tilbage.

Skrevet af Tina Andersen, d. 17-02-2019

Generalforsamling 2019 del 2

Ordinær generalforsamlings dagsorden 24-03-2019 kl. 11:00
1. Valg af dirigent
2. Protokol opråb
3. Bestyrelsens beretning
4. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab til godkendelse og fremsætter forslag til budget, herunder forslag til fastlæggelse af årskontingent og eventuelle andre ydelse. Regnskab 2018 samt budget 2019 er vedlagt.
5. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmer. Forslag om vedtægtsændringer fra 2 medlemmer er vedlagt.
6. Valg af bestyrelse. Kenny og Tina er på valg og modtager genvalg.
7. Valg af revisor
8. Eventuelt. Præsentation af arbejdet angående Svanemosevej.

Bemærk I får selvfølgelig tilsendt materialet.