Grundejerforeningen Thyrashøj

Sidste nyt angående Svanemosevej - 5-6-2019 

Bestyrelsen har snakket med Kommunen, med baggrund i de indsigelser der er kommet, har man valg at tage det op politisk, om vejen skal overgå til kommunal vej.

Teknisk udvalg holder møde d. 12-6 -2019 hvor punktet kommer op som en orientering, det vil sige, at man ikke beslutter noget. Ved dette møde kan man så rejse, at det skal op som et beslutningsforslag til næste møde som først er efter sommerferien. 

Hvis vejen overgår til kommunal vej, er det alene kommunen der bestemmer om den skal asfalteres eller ikke, kommunens medarbejder mente ikke dette ville være tilfældet på grund af omkostningen, men vedkommende kunne selvfølgelig ikke vide det. 

Spændende hvad det hele ender med, god sommer til alle.

Mvh

Bestyrelsen

I denne nye sektion er det Bestyrelsens intention at informere løbende om vore veje.

Her vil blive delt initiativer vedr. vedligehold samt seneste vedr. Svanemosevej.  

Søndag 30 September formiddag:

Vi følger op på Bestyrelsens vej-inspektion ad 16. Sep. 

Alle er velkomne til at give et nap med, ca. 2 timers arb startende Marksvinget 7.

Vi har lånt mini graver og siger tak til Jannik i Marksvinget 7 for at måtte sætte big-bag med grus her.

Udbedringer vil ikke blokere vejene og vi har følgende ting noteret:

Marksvinget: ved svinget og nr 7 og 11 flere huller.

Fuglebakken, Fyrrekrogen og Fuglebakken. Primært huller ved asfaltafslutninger mod Svanemosevej og oppe ad stikveje.